+(373) 22 79 65 34
+(373) 78 46 00 08
+(30) 210 882 4335
+(306) 971 665 054

 

Vasile Alecsandri 14


Atena, str.Aharnon 75

Informație

1. Prezentul "Reguli de vânzare a biletelor, transportarea pasagerilor și a bagajelor cu autocarele companiei "Art-Tur" pe curse internaționale" (în continuare -Regulament) reglementează procesul de vânzare a biletelor pe liniile regulate și a transportării pasagerilor și a bagajelor, deservite de către compania "Art-Tur" și partenerilor săi, și acordarea biletelor pasagerilor, ce încheie contract cu compania "Art-Tur".

2. Prezentul Regulament reglementează vânzarea biletelor companiei "Art-Tur" și la fel se aplică călătorilor ce procură bilete de la compania "Art-Tur", dar și de la alți agenți, ce realizează bilete în baza unui contract încheiat cu "Art-Tur". Pasagerilor, ce au procurat bilete de la alți agenți-parteneri ai companiei "Art-Tur" sau de la alți agenți ce lucrează după principiul companiei "Art-Tur" se aplică la fel acest regulament.

3. Pe liniile internaționale se folosesc autocare înregistrate în Republica Moldova, cât și autocare înregistrate în alte țări ale partenerilor. Transportatorul are voie să facă schimburi de autocare, atât la stațiile autorizate, cât și pe traseul ce îl are. În cazuri de strictă necesitate (defectarea autocarului, insuficiența de pasageri și altele) transportatorul are dreptul de a face transferul dintr-un autocar în altul. În acest caz transportatorul asigură locuri în autocar, dar numărul locului nu îi este asigurat.

4. Numărul de pasageri, ce sunt transportați în autocare pe linii internaționale,corespunde numărului de locuri stabilite de fabrica ce a asamblat autocarul, excepție făcând locul lucrătorului companiei.
1. Documentul ce confirmă dreptul de a călători cu agenția de transport «Art-Tur» și a partenerilor săi pe liniile internaționale este biletul. Biletul este valabil pentru o singură călătorie și numai pentru persoana ce este înregistrată în el. Revânzarea sau transmiterea biletului este strict interzisă, în cazul ca faceți așa-biletul este nevalabil.

2. Rezervarea și procurarea biletelor se efectuează la casele de la autogară sau la agențiile licențiate. Procurarea biletelor se poate efectua și de la șoferii autocarelor atât la locul de destinație cât și pe parcusul călătoriei.

3. Rezervarea biletelor la cursele în afara Moldovei se face cu 25 de zile înainte de plecare. Rezervarea biletelor la agenția "Art-Tur" se face la cererea călătorului, dar se atenționează următoarele- în caz că nu se procură biletul timp de 2 zile după rezervare, rezervarea se anulează și se vinde călătorului ce dorește să plece. Orice reclamație în acest sens nu se primește.

4. Biletele procurate (cu excepția celor cu dată deschisă), sunt valabile doar în decursul până la sosirea destinației din bilet. Biletele retur cu dată deschisă sunt valabile doar 6 luni de la data de vânzare și trebuie să anunțe cu 14 zile înainte de plecare, data dorită de a efectua călătoria. La vânzarea biletului numărul locului nu este indicat.

5. Punctul de vânzarea (agenția), realizatoare de bilete are dreptul de a refuza vânzarea biletului în caz că: - nu sunt locuri disponibile; - pasagerul se află în așa stare în care va afecta liniștea celorlalți călători.

6. În caz că biletul este deteriorat se poate emite un duplicat. Pentru aceasta pasagerul trebuie să se prezinte la agenția de unde l-a procurat. La emiterea duplicatului se percepe o taxă. Biletele duplicate ce nu au stampilă umedă nu sunt valabile. La pierderea biletelor duplicatul nu se emite și reclamațiile nu se acceptă.

7. Biletul de autocar va permite să vă deplasați până la punctul de destinație din bilet. Cazarea în hotele, mâncarea, și alte servicii adăugatoare nu sunt incluse în prețul biletului.

8. Schimbări în bilet (data și ora plecării) se efectueaza doar o singură dată. Schimbarea numelui și prenumelui, destinația nu se face. Nu se permite de a se schimba de 2 ori data și ora plecării, în schimb călătorul poate să întoarca biletul la condițiile generale ce sunt prezentate mai sus.
1. Punctul de procurare (agenția) este obligată să întoarca 100% din biletul nefolosit sau ca urmare a neefectuării cursei: - la vânzarea pentru un singur loc a două sau mai multe bilete; - în cazul întoarcerii autocarului la punctul de pornire.

2. La încetarea călătoriei, vina fiind a transportatorului, pasagerului i se întoarce suma pentru călătoria neefectuată sau i se întoarce suma achitată unui alt transportator până la locul de destinație.

3. Pasagerii care întârzie la cursă și prezintă bilete în care lipsește una sau mai multe file, nu li se permite urcarea în autocar, prețul biletului nu se întoarce și nu se eliberează duplicat.

4. La întoarcerea biletelor neutilizate, procurate de la agenția "Art-Tur" pe liniile de transportare a partenerilor agentiei "Art-Tur", rambursarea banilor se face în concordanță cu regulile agenției partenere. Atenție! Nu se acceptă returnarea biletelor de călătorie procurate în străinătate.

5. În cazul refuzului de a călători, la returnarea banilor pentru biletul nefolosit, de la pasager se percepe următorul comision:

Returnarea biletului / Schimbarea datei de pornire
Comisionul
Modificarea datei de călătorie cu mai mult de 48 h înainte de data plecării
TAXA 10% din valoarea biletului
Modificarea datei de călătorie cu mai puțin de 48 h înainte de data călătoriei
TAXA 15% din valoarea biletului
Restituirea biletului pentru care nu a fost începută călătoria cu mai mult de 48 h înainte de data cursei
Se restituie cu penalizare de 20 %
Restituirea biletului pentru care nu a fost începută călătoria cu mai puțin de 48 h înainte de data cursei
Se restituie cu penalizare de 50 %
6. După plecarea autocarului returnarea biletelor nu se acceptă.

7. Biletul cu dată deschisă poate fi returnat în timpul valabilității acestuia. Returnarea se va efectua conform regulilor generale.
1. Pasagerul are dreptul sa transporte 2 bagaje mari și unul de mână ce va avea până la 5 kg (având marimele 45x35x20 cm lungimea-lățimea-înălțimea) în salonul autocarului. Mărimea bagejelor ce vor fi depozitate în spațiul special de bagaje din autocar trebuie să aibă mărimele ce nu depașesc 70x30x55 cm și să nu cântărească mai mult de 30 kg. Bagajul de mână, care încape în salon în locul rezervat sau care ocupă loc în spațiul pentru bagaje din autocar se transportă gratis, și celălalt bagaj fiind achitat conform tarifelor.

2. Bagajele se achită șoferului ce va elibera bon de plată. Bagajul ce se transportă gratuit și cel contra cost va fi marcat cu o etichetă corespunzătoare și în ordinea numerică. În cazul când nu aveți eticheta sau bonul de plată nu se vor accepta reclamațiile de mai târziu, în cazul pierderii sau deteorării bagajului.

3. În cazul dispunerii de loc, pasagerul are voie să ia cu el bagaj adăugător doar cu acordul șoferului, și îl va achita conform tarifelor.

4. Bagajul poate fi primit în cazul când clientul prezintă eticheta sau bonul de plată, în caz că acestea lipsesc transportatorul are dreptul de a cere documente ce confirmă identitatea celui ce primește bagajul.

5. Dacă înainte de a amplasa bagajul în compartimentul autocarului s-au identificat deteriorări ce s-au dovedit a fi din cauza șoferilor, aceștia trebuie să întocmească un act prin care anunță că bagajul este deteorat înainte de a pleca în rută. Actul se întocmește în formă liberă.

6. Înainte de punerea în compartiment a bagajelor, ele se marchează cu o etichetă cu numărul și o altă etichetă cu acest numărul se lipește pe biletul pasagerului. Eliberarea bagajelor se efectuează doar cu prezentarea etichetei.

7. În cazul deteorării bagajelor, sau pierderea lui, pasagerul trebuie să anunțe acest fapt imediat la sosirea autocarului și să scrie cerere într-un termen ce nu depășește 10 zile din momentul sosirii autocarului.

8. Bagajul, care nu a fost primit de către client în timp de 14 zile de la sosirea autocarului se va considera pierdut. În cazul pierderii bagajului din cauza soferului costul maxim ce se returnează clientului este de 30 euro la cursul BNM pentru persoană. Această regulă este valabila în cazul încheierii contractului cu firma "Art-Tur", în celelalte cazuri este valabil contractul cu firmele străine.

9. În cazul că bagajul este deteorat din cauza transportatorului, atunci compania achită pierderile materiale ce nu depășește suma de 100 euro. În caz că conținutul bagajul depășește această sumă, atunci trebuie să aveți asigurare și în cazul deteorării acestui bagaj vă adresați companiei de asigurări.

10. Transportatorul nu duce răspundere pentru bagajele din salonul autocarului.

11. Transportatorul nu duce răspundere pentru conținutul și siguranța bagajelor din compartimentul special amenajat, în cazul când aveți în el depozitate bijuterii, aparat de forografiat sau video, bani în numerar sau cecuri, și alte lucruri de valoare.

12. Tranportatorul nu duce răspundere de bagajele deteorate din cauza pasagerului, doar în cazul când pasagerul poate demostra că această daună a fost produsă de către șofer sau alt echipament al companiei transportatoare.

13. Pentru lucrurile uitate sau lăsate în autocar, compania "Art-Tur" nu duce răspundere pentru ele.
1. Transportarea mobilei, frifiderului și animalelor pe liniile internatțonale sunt interzise. Numai dacă se dă acordul se pot transporta animele cu compania "Art-Tur". Câinii se transportă cu botniță și pe locurile neocupate de pasageri. Pentru transportarea animalelor se achită 50% din costul biletului. Excepție fac doar câinii-ghizi ce acompaniază persoanele care nu văd. Acest câine merge fără a achita nici o taxă. La transportarea animalelor trebuie de respectat regulile fiecărui stat ce se tranzitează, și orice răspundere o duce doar pasagerul.

2. Bicicletele se transportă doar în cazul când este loc disponibil în compartimentul rezervat pentru bagaje, dezasamblate și ambalate corespunzător (roata din față separată de ramă). Bicicletele demontate sunt clasificate ca un loc de bagaj.

3. În salon și în compartimentul pentru bagaje sunt interzise de a transporta: elemente radioactive, otrăvuri, elemente explozive, substanțe urăt mirositoare, inflamabile și coloranți.
1. Este interzis fumatul în autocar.

2. În prețul biletului nu se include asigurarea medicală, excesul de bagaje și asigurarea bagajelor. Contracte pentru aceste servicii se încheie cu companiile de asigurare specializate.

3. Perceperea taxelor adăugătoare se face conform listei de prețuri.

4. Dreptul de a călători gratis cu autocarele comaniei "Art-Tur" sunt persoanele ce ocupă funcții de bază la misiunile diplomatice din Republica Moldova, la fel și lucrătorii companiei "Art-Tur" și partenerii săi. Agenții companiei "Art-Tur", în funcție de numărul de pasageri din autocar la ruta regulată vor primi un cupon de reducere sau bilet gratuit.

5. "Art-Tur" este o companie cu principii bine stabilite si rutele sale circulă conform graficului și nu se reține sau întoarce banii in cazul unei probleme de la frontieră.
1. În timpul călătoriei pasagerul este obligat: - să arate biletul și să achite transportarea bagajelor conform listei de prețuri; - să soseacă fără întârzieri la locul de îmbarcare; - să păstreze biletul până la sfârșitul călătoriei și să îl arate organelor de control la cerere; - în caz de necesitate, să arate un document ce demostrează drepturile sale; - să îndeplinească în timpul călătoriei toate cerințele șoferului; - să respecte regulile de trecere a vamei și a țării pe care o tranzitează; - să posede eticheta de la bagaj și să fie prezent în timpul controlului bagejelor și a altor bunuri ce îi aparțin, la fel și la luarea probelor din materialele ce îi aparțin, la analiza rapidă a organelor de control de la frontieră; - la găsirea în salonul autocarului lucruri uitate, documente, bani și alte obiecte de valoare să le dea șoferilor; - să posede documentele necesare pentru a putea trece frontiera. În cazul lipsei parțiale sau totale a documentelor sau dacă ele nu coincid cu cerințele vameșilor transportatorul nu duce răspundere pentru pierderile călătorilor și nu va rambursa nici o pierdere materială - să respecte regulile stabilite în țările prin care tranzitează, să respecte termenii vizei, regulile frontierei, taxele și alte cerințe administrative.

2. Pasagerul are dreptul să se folosească de orice document la procurarea biletului de autocar ce confirmă faptul că are dreptul la reducere (tineretul, studenții, vârstnicii, pensionarii, etc). Reducerile variază la fiecare cursă.

3. Pasagerul nu are dreptul: - că în timpul călătoriei să încurce șoferul sau sa îi distragă atenția de la conducerea autocarului; - să transporte bagajul pe scaune sau să le pună în trecerea dintre scaune; - să se folosească de bilete sau alte documente de călătorie și să le transmită altor pasageri; - să se folosească de echipamentul de urgență fără a fi nevoie; - să se urce în autocar cu haine murdare, să încurce la închiderea ușilor sau să le deschidă până la stație; - pasagerul duce răspundere pentru orice stricăciune din vina lui,inclusiv deteriorarea sau poluarea autocarului la fel și încălcarea acestui Regulament. Cuantumul amenzii este stabilit de către șofer și achitarea amenzii se poate face pe loc.

4. Pasagerului i se poate refuza transportarea fără a i se rambursa banii: - în cazul detenției pasagerului din cauza unor probleme apărute la frontieră sau în cazul lipsei documentelor necesare de trecere a frontierei; - în cazul când se află în stare de ebrietate și încurcă linistea celorlalți pasageri; - în cazul nerespectării punctelor 1-2 a prezentului Regulament.
1. "Art-Tur" nu duce răspundere: - în cazul intreruperii călătorii- in cuatumul sumei călătoriei pentru segmetul rămas neefectuat; - în cazul pierderii bagajului, suma căruia nu depășește 50 euro în lei moldovenești pentru fiecare pasager.

2. Orice reclamație se face la agențiile "Art-Tur" la adresa: Moldova, or. Chisinau, str. Pușkin A. 43, ap. 16, sau adresa de unde a fost procurat biletul de călătorie, doar în formă scrisă. La cerere se anexează biletul călătorului și oricare alt document ce este necesar. Reclamațiile se primesc doar in 2 săptămâni de la efectuarea călătoriei.

3. În caz, că ruta va fi efectuată de alt transportator,și "Art-Tur" revinde biletele în baza de contract, atunci "Art-Tur" acceptă cererea clientului și anunță compania transportatoare de această cerere timp de 7 zile lucrătoare de la primirea ei.

4. Transportatorul nu duce răspundere de pierderile călătorilor în caz de întârziere din cauza reținerii la frontieră a autocarului, din cauza condițiilor meteorologice, și alte cauze ce nu țin de transportator.